جزییات نظر پویا مظفریان روی مِستوران
1 سال پیش
فوقالعاده خوشمزه با طعم‌های جذاب

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت