جزییات نظر ss روی چیترا
1 سال پیش
غذا خیلی خوبه اما خیلی سوسیس و کالباس میذارن تو ساندویچ به جای اون بیشتر باید خیارشور و گوجه بذارن لطفا به این موضوع رسیدگی کنید

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت