جزییات نظر علی حبیبی روی پالیزی
2 سال پیش
تنوع آبمیوه ها و آیتام های مختلفشون نقطه قوته👏🏻

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت× Ad