3 سال پیش
پیتزا رست بیف و استریپس هاش فوق‌العاده است 👌

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت