2 سال پیش
فقط سالاد مخصوص هاش😁

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت