جزییات نظر رکسانا پوریعقوب روی سینی پر
2 سال پیش
عالیییییییی

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت× Ad