جزییات نظر زیبا ..... روی فودلند کیش
2 سال پیش
کیفیت و تنوع خوبی داشت مدت زمانی که در کیش بودیم چند بار ازش خرید کر دیم قیمتش هم مناسب بود

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت× Ad