جزییات نظر زیبا ..... روی آس مان (پونک)
3 سال پیش
الفردو این رستوران در دنیا بی نظیر است.نمیدونم بهخاطر کرونا بسته باشن یا نه . ولی زیاد اینجا میریم و یه جورهایی پاتوقه و از همه چیزش هم راضی هستیم

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت