جزییات نظر زیبا ..... روی سیب 360 (پونک)
2 سال پیش
پیتزاها خوشمزه طعم واقعی میدهند . همه چیزش اندازه است . پیتزا چهار فصل و سبزیجات توصیه میشود و سریع ارسال میشود

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت× Ad