جزییات نظر زیبا ..... روی الیزه (جمهوری)
1 سال پیش
قیمت ها خوب بود . طعم غذا متوسط رو به بالا بود برخورد پرسنل خوب بود . اکثرا توسط پرسنل خانم اداره میشد بنابراین خیلی راحت بودیم.کباب کوبیده متوسط و خوب بود

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت