جزییات نظر زیبا ..... روی هایدا (قدس)
3 سال پیش
برگر و پیتزا سفارش دادیم خوب بود خسته نباشید. 🌹👏

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت