4 سال پیش
غذاش خوب بود و ظرف غذاشون هم جالب بود
فضای بسیار زیبایی داشت مخصوصا توی بهار

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت