جزییات نظر غفاری روی کلیز
2 سال پیش
خوشمزه 😋😋

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت× Ad