جزییات نظر غفاری روی کندیک
1 سال پیش
قبلا خیلی بهتر بود اخیرا هم پیتزا هم سوخاری افت کرده

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت