جزییات نظر z.gh روی خانه جلاتو
3 سال پیش
قیمت ها مناسبن
کیفیت هم عالی
تنها نکته منفی این که با این که نوبت دهی اینترنتی و قبلش هم پیامک میدن زمان بندی شون خوب نیست و نمی تونن ازدحام جمعیت رو جلویی در کنترل کنن و خیلی وضعیت جالبی نبود

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت