جزییات نظر سوگند همت خواه روی عباس
1 سال پیش
کافه ای بسیار دنج و دوست داشتنی
قیمت مناسب

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت