جزییات نظر علی حبیبی روی عمارت دل
7 ماه پیش
کافه ی خوبیه چه غذاش چه دکور و محیط اما بسیار شلوغ و پر هیاهو

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت× Ad