2 سال پیش
مرغ ترششون خوب بود. فضای داخلشم بزرگ و خنکه
فقط چون روز شلوغی بود پرسنل یکم سردرگم بودن و اول یه مرغ یخ آوردن و بعد گفتیم عوض کردن

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت× Ad