جزییات نظر زینب نعمتی روی چهار باغ
3 سال پیش
فضا فوق العاده عالی بود ولی غذا افتضاح!
ما بشقاب سوخاری و پیتزا خوردیم
بشقاب سوخاری که یک نفرو هم سیر نمیکرد پیتزا هم مزه خوبی نداشت..

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت