2 سال پیش
کبابشون خوشمزه بود ولی چرا برای دورچینی که فقط یدونه پیازه با یه لیمو و چندتا دونه کلم باید پول جداگانه بگیرن؟؟؟ و اینکه مدیر رستوران به نظرم رفتارش با پرسنل خوب نبود چون وقتی ما اونجا بودیم همش گیر میداد بهشون و این روی اعصاب ما هم تاثیر داشت و باعث شد دیگه نرم اونجا و همچنین بخاطر قیمت خیلیییی بالاااااا