جزییات نظر mehdi روی وکیل
1 سال پیش
کیفیت غذا عالی بود,برخورد پرسنل عالی قیمت غذا هم خوب

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت