جزییات نظر Pegah روی ناژلند
2 سال پیش
قیمت‌هاش خیلی بالاست

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت× Ad