جزییات نظر یاسمن جعفرنژاد روی هرنان
1 سال پیش
پیتزاش عالی بود لذت بردم👍
دکور جالبی داشت...برخوردشونم عالی بود.
ارزش دوباره رفتن داره

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت