جزییات نظر ali kazempour روی بوباچی
2 سال پیش
بد نیس 🤔

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت× Ad