جزییات نظر ali kazempour روی عطاویچ (بابلسر)
2 سال پیش
واقعا خوبه

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت× Ad