جزییات نظر ali kazempour روی قصر ماهی
2 سال پیش
فقط ماهی هاش خوبه

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت