جزییات نظر ali kazempour روی پیتزا پارک
3 سال پیش
جالب نبود

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت