جزییات نظر ali kazempour روی اروئی
2 سال پیش
بهترین فست فود بابلسر

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت× Ad