جزییات نظر Noche روی ایران برگر
1 سال پیش
خیلی برگری که اینجا خوردم خوشمزه بود👌

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت