جزییات نظر سیب زمینی روی هوفر
2 سال پیش
توپک پنیری خیلی عالی بود.
هات داگ بیکنش ملات نداشت. خیلی ساندویچ خشکی بود. تو ذوق میزد.
هوفر کرافک هم خیلی خوب بود. کیفیت خود کرافکی که استفاده کردن خوبه.

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت