جزییات نظر م.ر روی اژدر زاپاتا (قائم شهر)
3 سال پیش
از نظر بهداشتی به شدت مشکل داره. من سفارشی داشتم که هاتداگ توش بود. یکی از پرسنل اونجا با دست کثیف هاتداگ رو از تو یخچال در آورد و داد به آشپزشون !!! یعنی عقم گرفت از این صحنه.

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت