جزییات نظر محمد روی برگر جان
10 ماه پیش
غذای بی نمک، روی میز جای فلفل دارچین بود ( مگه اینجا کله پاچه ای هست؟)، پیتزا رست بیف اصلا رست بیف نداشت (چند تا پر رست بیف)، حتی چنگال هم روی میزمون نذاشتن.

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت× Ad