جزییات نظر mehrab روی نمک
2 سال پیش
خیلی قیم خوردم ولی عالی بود

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت