جزییات نظر mehrab روی کی اف سی (شیراز)
3 سال پیش
کیفیت غذا خیلی اومده پایین

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت