جزییات نظر aygin .she روی باغچه
2 سال پیش
کیفیت غذاش عالیه .ولی کارکنانش بی حوصلن و ب زور سرویس میدن

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت