جزییات نظر حسین سیفی روی رستوران سرآشپز
2 سال پیش
کادرش خوب نبود
صدای دعوا کادر می شنیدیم
غذاش معمولی بود
در کل برای یکبار تجربه بد نیست

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت