4 سال پیش
متاسفانه از موقعی که مدیریتش تغییر کرد غذاهاشون به شدت افت کرده و گوشتشون خیلی بوی چربی میده

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت× Ad