جزییات نظر سحر صفدریان روی لمیز (اصفهان)
2 سال پیش
هر کسی که قهوه هم دوست نداره بنظرم حداقل باید یکبار قهوه های لمیز رو امتحان کنه بشدت پیشنهاد میشه

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت