جزییات نظر علی پاریاب روی فودلند کیش
3 سال پیش
یکی از بهترین غذاهایی که تو کیش خوردم تو این فودلند بود . تنوع خیلی زیادی داشت با طعمی فوق العاده و فضایی جالب

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت× Ad