جزییات نظر کافه‌بازار روی پلاس (تهران)
3 سال پیش
عالی

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت