3 سال پیش
من بیشتر مواقع از این طباخی خرید می کنم. این بار سفارشم مغز، بناگوش و زبان بود. کیفیت و طعمش خوب بود. جاشون تقریبا بزرگه و جا پارک هم تقریبا راحت پیدا میشه. برخورد پرسنل معمولیه.

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت× Ad