جزییات نظر پرویز سماوی روی کاپری (تهران)
2 سال پیش
رستوران کاپری واقعا بی نظیره

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت