جزییات نظر حسین بلون روی شیک شک
2 سال پیش
دابل کرانچش عاااالیه. پاسترامی گوشت خوشمزه بود. از تاکو خوشم نیومد

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت