جزییات نظر baran روی رویال استار
3 سال پیش
بد نبود

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت