جزییات نظر فرشاد خردکار روی کاپیتان
3 سال پیش
فقط تنها مشکلش نداشتن جای نشستن داخل مغازه است
به خودشون هم گفتم کاش جا به جا بشن برن جایی که جای نشستن داشته باشه من و خانمم با نشستن تو خیابون مشکل داریم و خوشمون نمیاد

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت