جزییات نظر مهدی نایبی روی لگاتو
3 سال پیش
پیتزاهاش نسبتا خوبه ولی اندازه دو نفره هاش کمتر از معمول بود محیط و دکور تمیز و خوبی داره

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت× Ad