جزییات نظر baran روی شاندیز حاجی
3 سال پیش
چند وقتی غذا هاش طعم قبل رو نداره.

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت× Ad