جزییات نظر مریم روی محبوبی
3 سال پیش
یکی از بهترین رستوران های کرمانشاست
طعم غذاهاش بی نظیره

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت× Ad