جزییات نظر Amir reza روی کارن (درختی)
4 سال پیش
خیلی خوشمزه من از دو تا شعبشون راضی ام

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت