جزییات نظر Amir reza روی شیرینی سراي رنگارنگ
3 سال پیش
همیشه تازه و با کیفیتن، واقعا ازشون راضیم، سالیان ساله ازشون خرید میکنم

کیفیت و طعم
سرویس و کارکنان
دکوراسیون و محیط
ارزش نسبت به قیمت× Ad